Thematekstfixed
In 2020 stond onze vereniging L.A.N.X. volledig in het teken van het 28ste Lustrum. De vereniging mocht maar liefst 140 kaarsjes uitblazen en het plan was om dit op spectaculaire wijze te vieren! Helaas kwam COVID-19 om de hoek kijken en konden vele evenementen niet doorgaan. Wel hebben we een fantastisch pre-lustrumfeest gehad op L.A.N.X. Verder hebben we het Lustrum op geweldige wijze geopend in de Q-factory. Hier vond de onthulling van het thema plaats: RAVAGE. Een erg toepasselijk thema als u kijkt naar de gebeurtenissen rondom COVID-19 het afgelopen jaar. Het hoogtepunt van het Lustrum is een onvergetelijke week feest in de zomer, op een unieke locatie in Amsterdam! Aan elke dag hangt een ander thema, elke dag een andere beleving. De Lustrumcommissie is nog steeds druk bezig met de organisatie hiervan. Een plan B op 1.5 meter wordt uitgewerkt, maar natuurlijk hopen wij erop dat de Lustrumterreinweek alsnog op normale manier gevierd zal kunnen worden!